Новият облик на проекта „Левски сред нас"

Levski

  

Тази е поредната ротарианска година, в която РАК Бургас-Пиргос продължи развитието на проекта, свързан с популяризиране личността и делото на Васил Левски. До момента изпълнихме предварително заложените в проекта фази, а именно запознаване на висши държавници, хора заемащи обществени постове, национални и регионални медии със завета на великиябългарин. Поставяне на портрета с посланието на Васил Левски на обществени места и намиране на последователи на проекта в лицето на нашите приятели Ротарактори, и сега се радваме на изключително голям интерес, който излиза извън пределите на Ротари. Но не спряхме до тук и продължаваме напред с ентусиазъм. След разговори с изследователи на делото на Васил Левски възникнаха спорове относно автентичността на текста и се породи идеята за промяната му. През месец октомври след консултация с председателя на общински комитет Васил ЛевскиБургас госпожа Данка Георгиева се стигна до новият облик на портрета, с който сме сигурни, че ще успеем да докоснем повече последователи. Следва да отправим покана към всички приятели от всички клубове да се включат в реализацията на проекта и онагледят посланието на територията на цялата страна и то да бъде чуто и видяно отвсеки. Станете и вие част от тази прекрасна идея!

http://www.levskisrednas.org