Ротаракт България

В България първият Ротаракт клуб е създаден през 1995 година – Ротаракт клуб София. Ротаракт клубове се появяват в почти всички градове в страната (33 активни клуба с повече от 440 членове към 9 юни 2016г.), обединени в свой самостоятелен дистрикт на световната карта на Ротари – 2482. Всяка година се провеждат конференции на ротаракторите от цялата страна в различни градове в България, по време на които се обменя информация за дейността по места и се взимат решения за провеждане на съвместни инициативи и проекти.